OUR RESTAURANTS
Little Italy ...also opening at Ahmedabad, Lulla Nagar (Pune), Lonavala, Sharjah.
 
  Ahmednagar  
  Aurangabad  
Bangkok
  Baroda  
  Bengaluru  
  Jayanagar -  
  IndiraNagar -  
  Koramangala -  
  Chennai  
Anna Nagar -
Besant Nagar -
ECR -
Nungambakkam-
  Dubai  
  Goa  
  Hyderabad  
  Hi-Tech City -  
  Jubilee Hill -  
  Jaipur  
  Jamshedpur  
  Kolhapur  
  Kolkata  
Mahabaleshwar
  Mumbai  
  Juhu -  
  Ghatkopar -  
NSCI (Worli) -
  Nepal  
  Kathmandu -  
  Pune  
  Bund Garden -  
  Chinchwad -  
  Ganesh Khind -  
  Shirdi  
Vizag